Landskrona Energis Stadsnät

Stadsnätet ägs och drivs av Landskrona Energi AB och rankas i undersökningar som ett av de bästa och mest välutbyggda i Sverige. Nätet är helt fiberbaserat vilket borgar för att investeringen kommer att vara framtidssäker och att vi kommer att kunna leverera snabba och moderna tjänster under lång tid framöver.

Nätet är ett öppet stadsnät. Det innebär att alla tjänsteleverantörer som så önskar får lov att leverera tjänster på lika villkor. Därför har vi i stadsnätet både lokala tjänsteleverantörer baserade här i Landskrona, och nationella tjänsteleverantörer.

För dig som kund innebär det att du kan fritt välja vilken leverantör du vill ha. Vi erbjuder redan idag bredband, TV, telefoni och säkerhetstjänster men vi kommer även framöver att lansera nya typer av tjänster för smarta hem, kameraövervakning, larm osv.

Alla kundanslutningar baseras idag på fiber med Gigabit teknik
Kärnan, core baseras på 10 Gigabits länkar och en redundant kärna med 2 Terabit

Stadsnätet tillhandahåller också kommunikationstjänster till företag, till 3G och 4G-master, till vindkraftverk, till skolor och kommunala förvaltningar och till operatörer. Vi bygger ut nätet löpande med målsättningen att 100 procent av hushåll, företag och kommunala förvaltningar skall kunna erbjudas en uppkoppling om minst 100 Mbit/s senast 2018.

 

 
undefined